Rekrutacja na rok 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 oraz możliwością pobrania dokumentów do wypełnienia znajdujących się poniżej.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 stycznia 2021 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 24 lutego do 12 marca 2021 r.Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji.

 

Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022.

 

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

Szczegóły rekrutacji (w tym oferta przedszkoli, wniosek o przyjęcie do przedszkola, wymagane dokumenty) są podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

 

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.