OGŁOSZENIE- WYCIECZKA

Drodzy Rodzice! W dniu 30 maja 2019r...

W dniu 30 .05.2019r. ( t. j. czwartek ) w ramach obchodów  Dnia Dziecka organizujemy dla dzieci wycieczkę do gospodarstwa edukacyjnego pod nazwą „Zagroda Zosia”do Bierunia.   Dzieci będą mogły zwiedzić gospodarstwo oraz uczestniczyć  w ciekawych warsztatach.

Koszt wycieczki:

- przejazd autokarami będzie opłacony z pieniędzy Rady Rodziców

- koszt pobytu w gospodarstwie „Zosia” dla grup dzieci młodszych     ( gr. I i II t. j. „Misie” i „Zajączki”) wynosi 5 zł – wpłatę dokonujemy u wychowawców poszczególnych grup

- koszt pobytu w gospodarstwie „Zosia” +warsztaty dla dzieci grup starszych ( t. j. gr. III, IV, V – „Biedronki” , „Tropiciele”, „Smerfy”) wynosi 17 zł-     wpłatę dokonujemy u wychowawców poszczególnych grup.

Planowany wyjazd z przedszkola po śniadaniu o godzinie 8.30.

Dzieci przyprowadzamy w tym dniu do przedszkola do godziny 7.45.

 Prosimy o odpowiedni i wygodny ubiór dostosowany do pogody.

Nie dajemy dzieciom  żadnych plecaków, słodyczy, napojów itp.

Pieniądze na wycieczkę wpłacamy od 27.05.2019r.   ( t.j. poniedziałek)   do 29.05.2019r.

( t.j. środa).

                                                            Dziękujemy