,,Bo przedszkole uczy, bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas"

,,Bo przedszkole uczy, bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas..."

,,Bo przedszkole uczy, bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas"

 

Tak brzmią słowa jednej z piosenek przedszkolnych i one przedstawiają zadania edukacji tak ważne, zwłaszcza na tym pierwszym etapie. Minęły pierwsze 4 tygodnie września. Ten okres był trudny, nieznany dzieciom , w którym lęk przed nowym otoczeniem wywoływał niejednokrotnie łzy , ale też zaciekawienie, potrzebę zabawy i kontaktów społecznych. Bycie w grupie to nauka samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, organizacji zabaw, umiejętności przestrzegania norm , zasad i nakazów.Zdjęcia przedstawiają jak dobrze dzieci z gr I ,,Myszki” bawią się i pracują. 

GALERIA